ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก จาก University of Fukui ,Japan

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาเอก Global Engineering Program for Research and Development Doctoral Program จาก Graduate School of Engineering ,University of Fukui ประเทศญี่ปุ่น

ชื่อหลักสูตร     “Global Engineering Program for Research and Development Doctoral Program

(GEP for R&D)”

หน่วยงานเจ้าของหลักสูตร  Graduate School of Engineering ,University of Fukui, Japan

ภาษาที่ใช้ในการเรียนการสอน    ภาษาอังกฤษ

 

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

 

  1. Majors and capacities
Major Field of study Capacity
Advanced Interdisciplinary Science and Technology

 

・Applied Physics

 

・Molecular Engineering

・Applied Chemistry and Biotechnology

・Mechanical and System Engineering

・Intelligent Information Systems

・Electrical and Electronics Engineering

・Architecture and Civil Engineering

・Frontier Fiber Technology and Science

・Nuclear Power and Energy Safety Engineering

 

A few privately funded students

 

 

รายละเอียดของหลักสูตร          เป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลา 3 ปี เริ่มศึกษาตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 24 ปีบริบูรณ์
  2. มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี สามารถสื่อสารได้
  3. สามารถเดินทางเข้าศึกษา ณ University of Fukui ได้ภายในวันและเวลาที่กำหนดไว้

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่

https://www.u-fukui.ac.jp/wp/wp-content/uploads/GEPforRandD_Oct2018_and_Apr2019.pdf

facebooktwittergoogle_plus