รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท 2 อัตรา

        กองวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ วุฒิปริญญาโท จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤศจิกายน  พ.ศ.2560

รายละเอียดเพิ่มเติม

facebooktwittergoogle_plus