ทุนการศึกษาระดับป.โท ณ Chalmers University of Technology สวีเดน

Scholarships to Master’s students @ Chalmers University of Technology ประเทศสวีเดน

Chalmers University of Technology เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในระดับชั้นนำของประเทศสวีเดน ตั้งอยู่ที่เมือง Gothenborg ทางฝั่งตะวันตกของประเทศสวีเดน โดยนิสิตที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโทในหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การจัดการ สถาปัตยกรรมศาสตร์ และการออกแบบ มีโอกาสสมัครรับทุนประเภทต่างๆ ดังนี้

1. The Sievert Larsson Scholarship

ทุนการศึกษาโดย The Sievert Larsson Scholarship Foundation ที่ให้เฉพาะกับนักศึกษาไทย โดยจะพิจารณาสำหรับผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เป็นลำดับต้น และต้องมีผลคะแนนเฉลี่ยระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00 ประกอบด้วยทุน 2 ประเภท

  • ประเภทที่ 1 :  ทุนค่าเรียนเต็มจำนวน (ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา 100 %) เป็นระยะเวลา 2 ปี  (4 ภาคการศึกษา)
  • ประเภทที่ 2:  ทุนค่าเรียนเต็มจำนวน  (ครอบคลุมค่าธรรมเนียมการศึกษา 100 %) และเงินค่าครองชีพ เป็นระยะเวลา 2 ปี  (4 ภาคการศึกษา)

2. The Avancez Scholarships

ทุนการศึกษาโดย the Chalmers Foundation ที่ให้กับนักศึกษาทุกสัญชาติ ยกเว้นจากสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป โดยเบื้องต้นต้องเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง ทั้งนี้มูลค่าทุนจะได้รับส่วนลดค่าเรียน 75 % เป็นระยะเวลา 2 ปี  (4 ภาคการศึกษา)

3. The IPOET (International Programme Office for Education and Training) Scholarships

ทุนการศึกษาโดย the Swedish Council for Higher Education ที่ให้กับนักศึกษาทุกสัญชาติ ยกเว้นจากสหภาพยุโรปและเขตเศรษฐกิจยุโรป โดยเบื้องต้นต้องเป็นนักศึกษาที่เข้าศึกษาโดยรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง  ทั้งนี้มูลค่าทุน จะได้รับส่วนลดค่าเรียน 75 % เป็นระยะเวลา 2 ปี  (4 ภาคการศึกษา)

 

ทุนทั้ง 3 ประเภท หมดเขตรับสมัคร ภายในวันที่ 15 มกราคม 2561

 

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

* เว็บไซต์  Chalmers University of Technology

* เว็บไซต์ การเข้าศึกษาระดับปริญญาโท   @ Chalmers University of Technology

* เว็บไซต์ ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา  @ Chalmers University of Technology

facebooktwittergoogle_plus