ต้อนรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา Intensive Spring School 2023 for PARE

ต้อนรับอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา Intensive Spring School 2023 for PARE

The Visit of from Intensive Spring School 2023 for PARE

ในวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มก.


กิจกรรมที่จะจัดขึ้น
หมวดหมู่