ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสารุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสารุ่นที่ 4

ประกาศรายชื่อนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสารุ่นที่ 4 (KUSAm#4) ระหว่างวันที่ 18-22 เมษายน 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom เพื่อให้สอดรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 


สามารถดาวน์โหลดเอกสารประกาศฉบับ pdf ได้ที่นี่ >>Click<<

สามารถดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการฉบับ pdf ได้ที่นี่ >>Click<<


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณนาติดต่อ พี่บุ๋ม พี่เทียน โทร 02-9428858


ประกาศ