ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 6 (KUSAm #6) ประจำปี

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 6 (KUSAm #6) ประจำปี

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการนิสิตวิเทศสัมพันธ์อาสา รุ่นที่ 6 (KUSAm #6) ประจำปี 2567

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป และจะปิดรับสมัครในวันพฤหัสบดีที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

 

ใบสมัครออนไลน์  https://kasets.art/ox6Cjb