ยินดีต้อนรับสู่ NOP SHOP กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

NOP SHOP

"เรื่อง เล่าที่ชาวเราต้องแบ่งปัน
                                    ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามตาม ปรัชญา"
learn more

สินค้า
ยอดนิยม

แฟ้มพลาสติก

ขนาด 31.0 x 22.0 cm

รายละเอียด

สินค้า
ยอดนิยม

ใบประกาศนียบัตรพร้อมแฟ้ม

ใบประกาศนียบัตรพร้อมแฟ้มใส่ใบประกาศนียบัตรปั๊มทอง สามารถใส่ภาพขนาด 8x10 นิ้วได้ ขนาดใบประกาศนียบัตร 20.3 x 25.4 cm ขนาดแฟ้มใส่ใบประกาศนียบัตร 20.8 x 25.8 cm

รายละเอียด
learn more
learn more

สินค้า
ยอดนิยม

แฟ้มพลาสติก 2020

แฟ้มพลาสติก 2020 ขนาด 31.0 x 22.0 cm

รายละเอียด

ใบประกาศนียบัตรพร้อมแฟ้ม

รหัสสินค้า IAD-012

ถุงผ้าสปันบอนด์ KU

รหัสสินค้า IAD-009

KU A MUST CHECK-IN

รหัสสินค้า IAD-006

สมุดโน๊ต

รหัสสินค้า IAD-025

กรอบรูปกระดาษปั๊มทองพร้อมแฟ้ม

รหัสสินค้า IAD-011

NONSEE Newsletter

รหัสสินค้า IAD-003

ปากกา KU

รหัสสินค้า IAD-007

ถุงผ้าสปันบอนด์สีเขียว

รหัสสินค้า IAD-010