ยินดีต้อนรับสู่ NOP SHOP กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

NOP SHOP

"เรื่อง เล่าที่ชาวเราต้องแบ่งปัน
                                    ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามตาม ปรัชญา"
learn more

สินค้า
ยอดนิยม

แฟ้มพลาสติก 2020

แฟ้มพลาสติก 2020 ขนาด 31.0 x 22.0 cm

รายละเอียด

สินค้า
ยอดนิยม

KU A MUST CHECK-IN

@Kasetklang Bangkhen แผ่นพับข้อมูลแผนที่ สถานที่สำคัญต่างๆในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ในรูปแบบการ์ตูน พร้อมคำอธิบายภาษาอังกฤษ ขนาด (ขณะพับ) 10.0 x 14.0 cm ขนาด (ขณะกาง) 42.0 x 59.7 cm

รายละเอียด
learn more
learn more

สินค้า
ยอดนิยม

NONSEE Newsletter

ร้อยเรียงเรื่องราวนานาชาติในรั้วม.เกษตรศาสตร์ฉบับรายเดือน ขนาด 31.0 x 22.0 cm

รายละเอียด

ใบประกาศนียบัตรพร้อมแฟ้ม

รหัสสินค้า IAD-012

แฟ้มพลาสติก

รหัสสินค้า IAD-002

ถุงผ้าสปันบอนด์ KU

รหัสสินค้า IAD-009

KU A MUST CHECK-IN

รหัสสินค้า IAD-006

KU Prospectus

รหัสสินค้า IAD-005

แฟ้มกระดาษ KU 2020

รหัสสินค้า IAD-024

NONSEE Newsletter

รหัสสินค้า IAD-003

แฟ้มกระดาษ KU

รหัสสินค้า IAD-001