ยินดีต้อนรับสู่ NOP SHOP กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

NOP SHOP

"เรื่อง เล่าที่ชาวเราต้องแบ่งปัน
                                    ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามตาม ปรัชญา"
learn more

สินค้า
ยอดนิยม

กรอบรูปกระดาษปั๊มทองพร้อมแฟ้ม

แฟ้มกรอบรูป กระดาษปั๊มทอง สามารถใส่ภาพขนาด 8x10 นิ้วได้ ขนาด 20.8 x 25.8 cm

รายละเอียด

สินค้า
ยอดนิยม

แฟ้มพลาสติก 2020

แฟ้มพลาสติก 2020 ขนาด 31.0 x 22.0 cm

รายละเอียด
learn more
learn more

สินค้า
ยอดนิยม

ปากกา KU

ปากกา KU

รายละเอียด

แฟ้มกระดาษ KU

รหัสสินค้า IAD-001

แฟ้มพลาสติก

รหัสสินค้า IAD-002

NONSEE Newsletter

รหัสสินค้า IAD-003

กรอบรูปกระดาษปั๊มทองพร้อมแฟ้ม

รหัสสินค้า IAD-011

แฟ้มกระดาษ KU 2020

รหัสสินค้า IAD-024

แฟ้มพลาสติก 2020

รหัสสินค้า IAD-004

กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊ก KU

รหัสสินค้า IAD-008

KU Prospectus

รหัสสินค้า IAD-005