ยินดีต้อนรับสู่ NOP SHOP กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

NOP SHOP

"เรื่อง เล่าที่ชาวเราต้องแบ่งปัน
                                    ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามตาม ปรัชญา"
learn more

สินค้า
ยอดนิยม

KU Prospectus

คู่มือข้อมูลและภาพรวมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฉบับภาษาอังกฤษ ขนาด 16.0 x 26.0 cm

รายละเอียด

สินค้า
ยอดนิยม

แฟ้มพลาสติก 2020

แฟ้มพลาสติก 2020 ขนาด 31.0 x 22.0 cm

รายละเอียด
learn more
learn more

สินค้า
ยอดนิยม

แฟ้มกระดาษ KU

ขนาด 47.5 x 30.5 cm

รายละเอียด

แฟ้มกระดาษ KU

รหัสสินค้า IAD-001

KU A MUST CHECK-IN

รหัสสินค้า IAD-006

KU Outreach

รหัสสินค้า IAD-026

ใบประกาศนียบัตรพร้อมแฟ้ม

รหัสสินค้า IAD-012

กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊ก KU

รหัสสินค้า IAD-008

กรอบรูปกระดาษปั๊มทองพร้อมแฟ้ม

รหัสสินค้า IAD-011

ถุงผ้าสปันบอนด์สีเขียว

รหัสสินค้า IAD-010

แฟ้มพลาสติก 2020

รหัสสินค้า IAD-004