ยินดีต้อนรับสู่ NOP SHOP กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิธีการสั่งสินค้า

การลงทะเบียน (สำหรับผู้ใช้งานครั้งแรก)

  1. ผู้ใช้งานเข้าสู่ Web Site NOP Shop ผ่าน URL: https://iad.intaff.ku.ac.th/nopshop/
  2. ผู้ใช้งาน Click ไปที่ Link ลงทะเบียน
  3. ผู้ใช้งานระบุข้อมูล 3 ส่วน
- Username ระบุ Nontri Account (ไม่ต้องกรอก @ku.ac.th)
- Password ระบุ Password ที่ใช้กับ Nontri Account
- หน่วยงาน เลือกหน่วยงานที่ผู้ใช้งานสังกัด
  (กรณีที่ไม่มีชื่อหน่วยงานที่สังกัดให้แจ้งมาที่ งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์)
  4. ผู้ใช้งาน กดปุ่ม Register เพื่อลงทะเบียน

การเข้าสู่ระบบและสั่งสินค้า

  1. หากผู้ใช้งาน ได้ทำการลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย ผู้ใช้งาน Click ไปที่ Link เข้าสู่ระบบ
  2. ผู้ใช้งานระบุข้อมูล 3 ส่วน
- Username ระบุ Nontri Account (ไม่ต้องกรอก @ku.ac.th)
- Password ระบุ Password ที่ใช้กับ Nontri Account
- เข้าสู่ระบบโดย เลือก ใช้ KU Nontri Account (@ku.ac.th)
  3. ผู้ใช้งาน กดปุ่ม Login เพื่อ เข้าสู่ระบบ
  4. หลังจากที่ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ หากผู้ใช้งานต้องการสั่งสินค้า ให้กดปุ่ม + สั่งสินค้า
  5. ผู้ใช้งานระบุข้อมูลการสั่งสินค้าและจำนวนสินค้าที่ต้องการ จากนั้น กดปุ่ม Submit
  6. เมื่อผู้ใช้งานบันทึกการสั่งสินค้าเสร็จเรียบร้อย ให้ทำการพิมพ์ใบสั่งสินค้าที่ Link พิมพ์ เพื่อนำไปเสนอลงนามโดยผู้มีอำนาจในการอนุมัติ สแกนและอัพโหลดไฟล์ส่ง สำหรับใบสั่งสินค้าตัวจริงให้นำส่งงานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์

คำแนะนำในการใช้งาน

แนะนำให้ใช้โปรแกรม Web Browser "Chrome" ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สามารถเปิดใช้งาน Web NOP Shop ได้ดีที่สุด สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมง่ายๆ ได้ที่ลิงค์ด้านล่างนี้

Download Chrome