ยินดีต้อนรับสู่ NOP SHOP กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ติดต่อเรา

  คุณธีร์วรา ธาตุทะนะ (หญิง) เบอร์โทรศัพท์ ภายใน 4171
  คุณวิศิษฏ์ ธรรมศรี (วิ) เบอร์โทรศัพท์ ภายใน 4159
  คุณมัณฑนา บุญปู่ วัดจินดากุล (ป้อม) เบอร์โทรศัพท์ ภายใน 4154

        งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์
        อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 10