ยินดีต้อนรับสู่ NOP SHOP กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

NOP SHOP

"เรื่อง เล่าที่ชาวเราต้องแบ่งปัน
                                    ร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามตาม ปรัชญา"

สินค้าหมวดหมู่

แฟ้ม

แฟ้มกระดาษ KU

รหัสสินค้า IAD-001

แฟ้มพลาสติก

รหัสสินค้า IAD-002

แฟ้มพลาสติก 2020

รหัสสินค้า IAD-004

แฟ้มกระดาษ KU 2020

รหัสสินค้า IAD-024