เปิดรับสมัครนิสิตเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2561

ด้วยโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษานานาชาติเพื่อการฝึกงานด้านเทคนิค (ไอเอสเต้ประเทศไทย) (The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience A.s.b.l. : IAESTE Thailand) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจะเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ชั้นปีที่ 3 – 4 และปริญญาโท – เอก เข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศของ IAESTE Thailand ประจำปี 2561

Fun           Inatel            Budapest 19

นิสิตนักศึกษาที่สนใจประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเพื่อขอรับทุนฝึกงานดังกล่าวสามารถสมัครได้ที่สำนักงาน IAESTE Thailand ชั้น ๑๐ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนประชาราษฎ์ 1 บางซื่อ กทม. 10800  ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม – 6 ตุลาคม 2560 ในวัน และเวลาราชการ

สำหรับนิสิตซึ่งศึกษาอยู่ในวิทยาเขตต่างจังหวัดสามารถสมัครสอบโดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครพร้อมค่าสมัครจำนวนเงิน 600 บาท ส่งไปยังสำนักงาน IAESTE Thailand ภายในวันที่ 30 กันยายน 2560

เว็บไซต์  IAESTE Thailand

ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียดเพิ่มเติม

facebooktwittergoogle_plus