ทุนวิจัย 2017 Post Doctoral Fellowship Program for Foreign Researchers

ทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอกสำหรับนักวิจัยชาวต่างชาติ ประจำปี 2560

(2017 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers) จาก The National Research Foundation of Korea (NRF)

เพื่อผู้ที่ประสงค์จะทำงานวิจัยในสาขา Natural Science and Engineering ณ สาธารณรัฐเกาหลี เป็นระยะเวลา  6 -12 เดือน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.nrct.go.th

2017 Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers

facebooktwittergoogle_plus