เปิดรับสมัครหลักสูตรร่วมปริญญาโทด้านFood Security&Climate Change

         กองวิเทศสัมพันธ์ ของเชิญชวนนิสิตทุกสาขาวิชา สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ในหลักสูตรร่วมด้าน Food Security and Climate Change (MS FSCC) โดยจะมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ เช่น Summer School ในสถาบันอุดมศึกษาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (มาเลเซีย ฟลิปปินส์ อินโดนีเซีย) นอกจากนี้ นิสิตที่มีผลการเรียนระดับดีเลิศ จะได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรปภายใต้กรอบ Erasmus+ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยน (Mobility) ในสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของประเทศในยุโรป ได้แก่ ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส และ ออสเตรีย ปิดรับสมัครวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่นี่

        สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  น.ส.อารยา  พีชผล นักวิเทศสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 02 942 8683 หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 4178

facebooktwittergoogle_plus