พิธีลงนามMOU กับ University of Science &Technology Beijing

        เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี วิทยาเขตศรีราชา คณบดีคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ คณบดีคณะวนศาสตร์ และคณาจารย์ เดินทางไปยังกรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ University of  Science and Technology Beijing (USTB) โดยศาสตราจารย์ ดร. Zhang Xinxin อธิการบดีของ USTB ทั้งนี้มีศาสตราจารย์ ดร. Kanjun Guo ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ศาสตราจารย์ ดร. Xiaogang Li และศาสตราจารย์ ดร. Zhang Dawei ร่วมให้การต้อนรับและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามดังกล่าว

         ในวันเดียวกันนี้ คณะผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงาน USTB Anniversary Celebration Series: Globalization and Youth Leadership Symposium ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ได้นำเสนอผลงานปากเปล่าในหัวข้อ “The Impact of Higher Education Internationalization on Recruiting, Managing & Empowering International Students with a World-class Learning Experience at Kasetsart University”

       ในวันที่ 22 เมษายน 2560 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เยี่ยมชม Beijing Forestry University (BFU) ซึ่งมีได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือและบันทึกข้อตกลงด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้วจำนวน 2 ฉบับ ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2559 โดยได้หารือร่วมกับ Dr. Song Weiming อธิการบดีของ BFU ถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการร่วมกัน

facebooktwittergoogle_plus