เตรียมการประชุม “Food Industry in Taiwan & 2017 Food…”

         เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 214 อาคารอมร ภูมิรัตน รศ.ดร.สมบัติ ชิณะวงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากFood Industry Research and Development Institute (FIRDI) และผู้แทนจากภาคอุตสาหกรรม  (Industrial Development Bureau) ของประเทศไต้หวัน  เพื่อเตรียมการจัดประชุม  Food Industry in Taiwan & 2017 Food & Biotechnology Forum  ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2560  มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงงานวิจัยเข้ากับภาคอุตสาหกรรม โดยมีอาจารย์และนักวิจัยของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร และคณะที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมการประชุม ทั้งนี้ได้หารือถึงความเป็นไปได้ในการใช้สถานที่ของสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารในการจัดกิจกรรม

รายชื่อคณะผู้แทนจากประเทศไต้หวัน

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง หน่วยงาน
1. Chia-Feng Lee Senior Chief Industrial Development Bureau Ministry of Economic Affairs
2. Stephen Jeng Vice Director Asia-Pacific Industry Collaboration Office
3. Tony J.Fang Deputy Director-General Food Industry Research and Development institute
4. Foengfurad Mungtavesinsuk Fu Consultant Industrial Development Bureau Ministry of Economic Affairs
5. Yu-Chun Lin Senior Engineer Industrial Development Bureau Ministry of Economic Affairs
6. Yun-Ping Chang Technical Specialist Industrial Development Bureau Ministry of Economic Affairs
7. Liang-Yu Liu Researcher Asia-Pacific Industry Collaboration Office
8. James Chen Researcher Asia-Pacific Industry Collaboration Office
9. Phoebe Chen Deputy Director Committee on Asia-Pacific Industrial Cooperation of CNFI (Chinese National Federation of Industries)
10. Mike Lin Senior Specialist Committee on Asia-Pacific Industrial Cooperation of CNFI (Chinese National Federation of Industries)
11. Chin-Lai Chen (Jeff Chen) Project Director Textile Industry Promotion Office
12. Yu-Rang Wang Associate Research Scientist Taiwan Textile Research Institute
13. Yu-Fen Chen Deputy Director Food Industry Research and Development institute
14. Li-Ting Chen Research Scientist Food Industry Research and Development institute
15. Janet Chung Manager Biotechnology & Pharmaceutical Industries Promotion Office
16. Vincent Hu Deputy Director General Institute for Information Industry
17. May Wu Senior Planner Institute for Information Industry
18. Fu-Kuo Chung Analyst Chung-Hua Institution for Economic Research
facebooktwittergoogle_plus