พิธีลงนาม MOU กับ Pearl River Fishery Research Institute (PRFRI)

       วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม9 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณาจารย์จากคณะสิ่งแวดล้อมและคณะประมง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสถาบัน Pearl River Fishery Research Institute (PRFRI) ซึ่งเป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านการวิจัย วิทยาศาสตร์สัตว์น้ำของสาธารณรัฐประชาชนจีน  นำโดยศาสตราจารย์ ดร. Ruiyong Xu ,ผู้อำนวยการสถาบัน

     การหารือในครั้งนี้  เพื่อลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับสถาบัน PRFRI    โดยทาง PRFRI มีความสนใจที่จะส่งนิสิตเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรแบบได้รับปริญญา งานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาชนิดพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นที่รุกราน และการยับยั้งโรคในสัตว์น้ำ เป็นต้น

รายนามผู้แทนจาก PRFRI

  1. Professor Ruiyong Xu, Director-general, Professor
  2. Professor Yinchang Hu ,Professor
  3. Meng Xu, Assistant Professor
  4. Hui Wei, Assistant Professor
  5. Dangen Gu, Assistant Professor
  6. Xi Yan, Assistant Professor
  7. Taili Wei, Chief of the Department of Science and Technology, Associate Professor
facebooktwittergoogle_plus