ทุนวิจัยจาก The Sumitomo Foundation ประจำปี 2017

ทุนวิจัยจาก The Sumitomo Foundation ประจำปี 2017

เป็นทุนวิจัยที่ให้แก่คณาจารย์หรือบุคลากรในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่สนใจทำงานวิจัยในสาขาสังคมศาสตร์ หรือสาขามนุษยศาสตร์ ที่มีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับประเทศญี่ปุ่น

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้จาก link ด้านล่างนี้

The Sumitomo Foundation – Grants for Japan- Related Research Projects 2017

 

 

facebooktwittergoogle_plus