ต้อนรับคณะผู้บริหาร Universitas Trilogi อินโดนีเซีย

     เมื่อวันพุธที่ 6 กันยายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์   รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีและรักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร ตรงจิตภักดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Universitas Trilogi ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 5 ท่าน นำโดย Professor Dr. Asep SAEFUDDIN, Rector of Universitas Trilogi Dr. Ade SURYANTI, Vice Rector of Resources and Facilities Dr. Ahmad Rifqi FAUZI, Dean, Faculty of Bio-Industry Dr. Widiyanto Dwi SURYA, Director of Technopreneur Center และ Dr. Kamaluddin ZARKASIE, Vice Director of Technopreneur Center

   โดยวัตถุประสงค์ของการมาเยือนในครั้งนี้คือการหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาและการบริหารงานของคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมุ่งหวังที่จะสร้างความร่วมมือร่วมกันต่อไปในอนาคต อันเนื่องมาจาก Universitas Trilogi กำลังวางแผนที่จะขยายและพัฒนาศักยภาพของคณะอุตสาหกรรมชีวภาพ (Bio-Industry) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีทางการเกษตร เทคโนโลยีทางด้านอาหาร และ ธุรกิจทางด้านการเกษตร เป็นต้น ทั้งนี้ คณะผู้บริหารจาก Universitas Trilogi รู้สึกประทับใจกับศักยภาพทางวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสาขาเทคโนโลยีการเกษตรและวิทยาศาสตร์การอาหาร และให้การยอมรับประเทศไทยในฐานะ “ครัวของโลก” โดยทั้งสองฝ่ายมีความยินดีที่จะประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการร่วมกันในอนาคตอันใกล้

facebooktwittergoogle_plus